Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Projekt "Razem raźniej!"

Projekt "Razem"

FUE

Projekt „Razem raźniej!” realizowany wspólnie z Green Academy Aarrhus odbywał się będzie w terminie od 01-09-2019 roku do 31-05-2020. Uczestnikami projektu będzie 32 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie kształcący się w zawodach: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki i Technik weterynarii. Zrealizowane będą 2 mobilności. Jedna, której uczestnikami będą uczniowie technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz druga, uczestnikami której będą uczniowie technikum weterynarii. Każdej grupie towarzyszy 2 opiekunów. Celem projektu jest integracja młodzieży z Polski i Danii. Chcemy, aby poprzez różne działania młodzież poznała się i doświadczyła życia codziennego za granicą.

Głównym celem projektu jest rozwijanie u 32 uczniów ZSCKR w Boninie poczucia obywatelstwa europejskiego i pomoc w zrozumieniu swojej roli w dzisiejszej i przyszłej Europie. Cele szczegółowe: propagowanie dialogu międzykulturowego i kreowanie pozytywnego wizerunku obu narodów w świadomości młodego człowieka.

Zapoznanie młodzieży biorącej udział w projekcie z wielokulturowością Danii. Poznanie przez młodzież stylu życia współczesnych Duńczyków i oraz dorobku kulturowego tego kraju. Przełamywanie negatywnych stereotypów funkcjonujących w świadomości społeczeństw Europy Zachodniej na temat Polaków poprzez promowanie polskiej kultury, tradycji i obyczajów. Kształtowanie postaw otwartości i akceptacji wobec innych krajów Unii Europejskiej. Nawiązanie przyjaźni pomiędzy uczestnikami wymiany dzięki realizacji wspólnego projektu. Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej oraz sztuki negocjowania i osiągania kompromisu poprzez udział we wspólnym projekcie. Motywowanie do nauki języków obcych oraz doskonalenie umiejętności ´ językowych .Doskonalenie obsługi dronu, GPS oraz napraw kombajnu zbożowego, umiejętności badania dobrostanu zwierząt. Zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku. Nabycie kwalifikacji kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia. Dostosowanie treści kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem obcym. Wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej na swobodne poruszanie się na rynku pracy. Wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu w środowisku lokalnym.

W ramach realizacji Projektu zaplanowano następujące działania:

1.Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym-6h/uczestnik,

2. Przygotowanie kulturowe/zapobieganie ryzyku, zdobycie ogólnej wiedzy o historii i kulturze Danii, mentalności obywateli tego kraju, uniwersalnych wartościach, tzn. zdatnych do zastosowania również w innych społecznościach narodowych-20h/grupa,

3. Kurs j.angielskiego – komunikacja językowa, elementy j.branżowego-40h/grupa.

4. Dwie mobilności w Danii podczas których uczestnicy będą ˛a naprawiali kombajn zbożowy i badali dobrostan zwierząt wspólnie z młodzieżą duńską.

Młodzież będzie ˙ brała udział w 3-dniowym obozie innowacyjnym pt. Szkoła Przyszłości. Zaplanowano wycieczki, gry sportowe, konkursy wiedzy i umiejętności zawodowych. Działania projektowe będą mieć długofalowy wpływ na uczestników, szkołę i organizacje partnerskie. Wzmocnią w uczniach poczucie bycia Europejczykiem, europejskiej integracji, partnerstwa i międzynarodowego dialogu; zdobędą doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku, nabędą kompetencje kluczowe dlamożliwości przyszłego zatrudnienia, poszerzą kompetencje językowe, wzmocnią pewność siebie, która pozwoli im na swobodne poruszanie się na rynku pracy.

 PLIKI:

1. Regulamin Rekrutacji do projektu  Razem raźniej! (pdf)

2. Regulamin udziału w projekcie (pdf)

3. Zgoda na udział w projekcie (pdf)

4. Informacje o projekcie dla rodziców (pdf)

Fotorelacja - projekt RAZEM RAŹNIEJ

IMG 20191014 073710 IMG 20191014 082447 IMG 20191014 111431

 IMG 20191015 084646 IMG 20191015 111839 received 730600291128971

IMG 20191015 114208 IMG 20191015 151301 IMG 20191017 105816

IMG 20191017 154929 IMG 20191022 110646 IMG 20191014 111858

IMG 20200910 093802 IMG 20200911 103522 IMG 20200911 111923

received 3258115277637838 received 805229486904653 received 730602721130133

 received 688198508446721 resized 20210127 105127908 received 312814770007331  IMG 20191023 090549

 

Odwiedza nas 114 gości oraz 0 użytkowników.