Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Pedagog

PEDAGOG

mgr Marta Wołk-Lasota

Poradnictwo i konsultacje

pok.207

Poniedziałek - Piątek  8˚˚- 12˚˚ 
mail: 

Poradnictwo i konsultacje dla rodziców i opiekunów prawnych

 facebook 1586158013843

Podstawowym działaniem pedagoga jest stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jego rodzica, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem szkolnym.

 

Do zadań pedagoga należą w szczególności:

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych,

- organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym z poradnia specjalistyczną,

- podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

- wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wychowawców i rodziców,

- działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

- planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia
i zawodu,

- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców
i nauczycieli,

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów,

- wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

-   współpraca z instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie.

 

POMOC I WSPARCIE 

W ramach realizacji zadań z profilaktyki zdrowia psychicznego uczniowie naszej szkoły i ich rodziny mogą ponownie skorzystać ze szkolenia i porad prowadzonych przez edukatora MEDISON w Koszalinie. Tym razem w formie online. Celem spotkań jest wzmocnienie zdrowia psychicznego oraz zminimalizowanie wpływu czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Harmonogram spotkań: 

https://join.skype.com/mg0rbdW0zcvO - link dla młodzieży - szkolenie 23.06.2020r.
od 13.00-15.00 

https://join.skype.com/c3KhWr54DMwa - link dla rodziców, przez który mogą umawiać się na spotkania indywidualne od wtorku do piątku między 17.00-20.00

https://join.skype.com/kR3RgfQEDoMF - link dla uczniów na spotkania indywidualne dostępny przez cały ten tydzień od 22.06 do 26.06.2020r. (po za środą ) między 10.00-15.00

 

Wysiłek, który włożyliście, by otrzymać promocję do następnej klasy lub ukończyć szkołę. Stres i trudności, które pokonaliście mogły mieć wpływ na Wasze samopoczucie. Jeśli chcecie coś odgadać, przegadać w bezpiecznych dla Was warunkach, to zapraszam do udziału w tych spotkaniach.

Życzę wszystkim uczniom i abiturientom słonecznych , leniwych lub pracowitych wakacji. Dużo szczęścia, miłych chwil i szczęśliwego powrotu do szkoły. Po prostu udanych wakacji.

 

 

pedagog szkolny – Katarzyna Sadowska

 

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.