Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Historia ZSCKR

Historia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie

Historia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie, rozpoczyna się od powołania z dniem 1 września 1971 roku Zasadniczej Szkoły Rolniczej i 5-letniego Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa. W następnych latach powstają kolejne typy szkół: Technikum Rolnicze, Zaoczne Technikum Rolnicze, Zaoczne Technikum Ogrodnicze, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza, Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa. Były to szkoły wyłącznie typu rolniczego. Decyzją Wojewody Koszalińskiego z dnia 8 czerwca 1976 roku istniejące szkoły rolnicze zostały połączone w Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa w Boninie.

Dnia 7 czerwca 1981 roku nadano szkole imię Wincentego Witosa i odtąd szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa im. Wincentego Witosa.

1 grudnia 1998 roku powołano do życia Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. W. Witosa w Boninie, które od roku 2000 zmienia nazwę na: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. W. Witosa w Boninie.

W tym czasie od roku 1999 organem prowadzącym dla szkoły staje się Starostwo Powiatowe w Koszalinie. W roku 2000 Starostwo nadaje szkole nową nazwę: Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Boninie z Centrum Kształcenia Ustawicznego Regionalne Centrum Edukacji Wsi w Boninie.

W takim układzie prawnym szkoła funkcjonuje do 31 grudnia 2007 roku. Od 1 stycznia 2008 roku szkoła ponownie przechodzi w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, które staje się organem prowadzącym i nadzorującym szkołę.

Z dniem 1 września 2009 roku szkoła zmienia nazwę na : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie, w skład którego wchodzi istniejące Centrum Kształcenia Ustawicznego Regionalne Centrum Edukacji Wsi w Boninie.

Podporządkowanie resortowi rolnictwa, wyznacza szkole kierunki kształcenia, związane z potrzebami nowoczesnego rolnictwa.

Szkoła w Boninie, przez wszystkie lata potrafiła sprostać stawianym wymogom. Mocno trzymała się realiów związanych z wsią i rolnictwem, na bieżąco wprowadzając zawody potrzebne w nowych uwarunkowaniach.

Przyświecało w tym szkole, przesłanie patrona szkoły Wincentego Witosa, który w swojej walce życiowej o lepszą wieś, domagał się także szybkiego wprowadzania postępu rolniczego.

Na przestrzeni lat Dyrektorami Zespołu byli: 

- 01.09. 1971 - 31.08. 1974 -  mgr inż. Czesław Kotecki
- 0.09.1974 - 31.08. 1980 - mgr inż. Edward Krzyżaniak
- 01.01.1981 - 31.07.1990 - mgr inż. Helena Czayka
- 01.08. 1990 - 28.02.1995 - mgr inż. Ireneusz Krupka
- 03. 1995 - 28.02. 2005 -  mgr inż. Tadeusz Krajewski
- 01.03. 2005 - 12. 01. 2007 -  mgr inż. Beata Płaza
- 13.01. 2007 - 31.08. 2008 -  mgr Barbara Frankowska
- 01.09. 2008 jest - mgr Dorota Kinga Grabarek 

Natomiast funkcję wicedyrektora pełniły następujące osoby: Barbara Chudzikiewicz, Helena Czayka, Bolesław Rybicki, Tadeusz Rusin, Józef Zduński, Krystyna Krupińska, Halina Król – Filipiuk, Jadwiga Narbut, Wojciech Daszyński, Mirosław Gawroński, Tomasz Kozłowski, Barbara Frankowska, Renata Buss, Danuta Wronierska, Anetta Cudak- pełni tę funkcję nadal.
W pierwszym dziesięcioleciu swojego istnienia a także w ostatnim czasie w szkole funkcjonują tylko kierunki związane z rolnictwem. Taki jest bowiem cel powołania szkoły w obecnym stanie. Wynikało i wynika to z zapotrzebowania na wykwalifikowane kadry w rolnictwie. W roku 1976 szkołę opuszcza 330 absolwentów, nigdy potem nie powtórzył się taki wynik.

W roku 2005 przywrócone zostało kształcenie w systemie zaocznym- w formie Szkoły Policealnej oraz w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Obecnie w szkole kształci się w następujących zawodach:

technik weterynarii, technik mechanizacji i agrotroniki, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych. W Branżowej Szkole I Stopnia w następujących zawodach: kucharz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. W systemie zaocznym dorośli zdobywają kwalifikacje w zawodzie rolnik i technik turystyki na obszarach wiejskich.

Integralną częścią szkoły jest internat, który został oddany do użytku razem ze szkołą w roku 1971. Wówczas zamieszkiwało go ponad 200 uczniów. Obecnie mieszka w nim ponad 100 naszych wychowanków. Zarówno wtedy jak i teraz pełni rolę dydaktyczno – wychowawczą.

Baza szkoły na przestrzeni lat uległa radykalnej poprawie. Została wzbogacona o nowoczesny sprzęt do nauki w różnych zawodach.

Szkoła od lat współpracuje z instytucjami związanymi z rolnictwem. Nawiązała kontakty ze szkołami zagranicznymi o takim samym profilu. Od roku 2017 dochodzi do wymiany młodzieżowej ze Szkołą Rolniczą w Chrudim w Czechach oraz Szkołą Rolniczą Agroskolen w Danii.

Ponadto od wielu już lat uczestniczymy w projektach unijnych, w ramach których uczniowie wyjeżdżają za granicę. Głównie do Portugalii i Włoch. Są to niezwykle cenne wyjazdy.

Szkoła zaznacza swoją obecność na rynku edukacyjnym. Spełnia oczekiwania młodych ludzi, którzy zdecydowali się podjąć w niej edukację. Wszystko przekonuje, że szkoła ma się dobrze. Proporcje między tym, co wiąże ją z przeszłością, z tradycją szkoły, a tym, co pozwala iść naprzód, decyduje o tym, że jest ona nowoczesna.

 

 

 

 

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.