Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Psycholog szkolny


 

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Joanna Langkafel

pokój 108

 

Dyżury:

poniedziałek 

7:40 - 8:40

wtorek
7.40 – 9.40

18:00 - 21:00

(internat)

czwartek:

7:40 - 10:40


 

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

Psycholog szkolny dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczniom właściwej pomocy psychologicznej na terenie szkoły oraz wspiera rodziców w procesie wychowania. W naszej szkole pokój psychologa to miejsce, gdzie uczniowie, a także rodzice w ciepłej, spokojnej atmosferze znajdą zrozumienie, akceptację i uzyskają pomoc w potrzebie.

Zadania psychologa:

Dla Ucznia:

• rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron ucznia;

• diagnoza trudności emocjonalnych ucznia;

• prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych z uczniami;

• prowadzenie zajęć warsztatowych w klasach;

• rozmowy, spotkania w razie potrzeb;

• przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym;

• podejmowanie działań mediacyjnych w sprawach wychowawczych;

Dla Rodzica:

• indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów;

• udzielanie porad i konsultacji w sprawach wychowawczych;

• udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach, pomoc w skierowaniu rodziców do specjalistycznych placówek;

• udzielanie informacji zwrotnych na temat rozwoju, postępów i funkcjonowania dziecka, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich;

• działania o charakterze psychoedukacyjnym (dni otwarte, ulotki, gazetka ścienna);

Dla Nauczyciela:

• wspieranie w udzielaniu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

• pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, uzdolnień i potrzeb uczniów;

• pomoc w określaniu form i metod wspierania uczniów;

• konsultacje z zespołem nauczycieli w celu ujednolicenia wspólnych oddziaływań wobec uczniów;

• interwencje wychowawcze w razie potrzeb;

• pomoc wychowawcy w integrowaniu klasy;

• udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach.

Odwiedza nas 108 gości oraz 0 użytkowników.