Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

PO WER

power

Zagraniczna praktyka drogą kariery zawodowej dla młodych profesjonalnych - wytyczne

Zagraniczna praktyka kluczem do sukcesu na rynku pracy

Zagraniczna praktyka kluczem do sukcesu na rynku pracy” to projekt realizowany w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Działania projektowe rozpoczęły się 1 września 2016 roku    i potrwają do 30 listopada br. 32 uczestników projektu- uczniów klas I – IV kształcących się w ZSCKR w Boninie w zawodach: kucharz, mechanik- operator pojazdów maszyn rolniczych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii,  technik mechanizacji rolnictwa, technik architektury krajobrazu- brało udział w zajęciach przygotowujących, których program obejmował: zajęcia językowe (język angielski), doradztwo zawodowe, trening kompetencji społecznych oraz przygotowanie kulturowe.

Czytaj więcej: Zagraniczna praktyka kluczem do sukcesu na rynku pracy

Young Dr. Dolittle

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie realizował w 2015 roku projekt nr 2014-1-PL1-KA102-000692 „Young Dr. Dolittle”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach tego projektu 18-tu uczniów technikum weterynaryjnego naszej szkoły w 6-osobowych grupach odbyło 3-tygodniowe staże w Klinice Weterynaryjnej „IL FALCO” w Follonice ( Toskania ), łącząc opanowaną w szkole wiedzę z nabywaniem umiejętności praktycznych podczas realizowanych zajęć . Poza zajęciami praktycznymi w klinice uczestnicy projektu mogli także poznać bazę, kadrę oraz procedury związane z opieką weterynaryjną na Wydziale Weterynarii Uniwersytetu w Pizie, poznać metody reprodukcji klaczy rasy Quarter Horse w Centrum Hippiki Palazzi, zasady opieki nad kocimi koloniami, zwiedzić hodowle perliczek czerwonych i bażantów, oraz hodowlę osłów z ginącej rasy amiatyńskiej, gdzie pozyskuje się mleko dla chorych dzieci i prowadzi onoterapię. W trakcie staży nasi uczniowie mieli także zajęcia praktyczne w schroniskach dla psów i kotów.

Udział w zagranicznych stażach stanowił także okazję do podnoszenia kompetencji językowych
i kulturowych naszych uczniów, poznania kuchni włoskiej oraz przejawów włoskiej kultury . W czasie wolnym uczestnicy zwiedzali miasto, region, oraz odbyli całodniową wycieczkę do Watykanu i Rzymu.

Czytaj więcej: Young Dr. Dolittle

Praktyka zagraniczną we Włoszech

Staże zagraniczne dla uczniów technikum architektury krajobrazu w ramach programu Leonardo da Vinci – Ogrody świata.

WRÓCIŁA ZE STAŻU ZAGRANICZNEGO II GRUPA UCZESTNIKÓW. 

Nasi uczniowie biorą udział w stażu zagranicznym w ramach projektu Leonardo da Vinci – Ogrody świata. 

W maju 2014 roku wyjechała I grupa 6 osób na trzytygodniowy staż do miejscowości Follonica we Włoszech. 04.10.2014 r. powróciła II grupa uczestników. W chwili obecnej przebywa III grupa na stażu we Włoszech. W sumie w projekcie udział bierze 18 uczniów naszej szkoły. 

Zawód architekta krajobrazu stosunkowo jest nowym zawodem w Polsce ( po 1998 r. zaczął istnieć w nomenklaturze jako zawód). Ludzie nie mają świadomości o możliwościach zatrudnienia architekta krajobrazu do wielu zadań związanych z ochroną i kształtowaniem krajobrazu tak jak w krajach Unii Europejskiej, gdzie ta dziedzina nauki od setek lat jest rozwijana.

Czytaj więcej: Praktyka zagraniczną we Włoszech 

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.