Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Praktyka zagraniczną we Włoszech

Staże zagraniczne dla uczniów technikum architektury krajobrazu w ramach programu Leonardo da Vinci – Ogrody świata.

WRÓCIŁA ZE STAŻU ZAGRANICZNEGO II GRUPA UCZESTNIKÓW. 

Nasi uczniowie biorą udział w stażu zagranicznym w ramach projektu Leonardo da Vinci – Ogrody świata. 

W maju 2014 roku wyjechała I grupa 6 osób na trzytygodniowy staż do miejscowości Follonica we Włoszech. 04.10.2014 r. powróciła II grupa uczestników. W chwili obecnej przebywa III grupa na stażu we Włoszech. W sumie w projekcie udział bierze 18 uczniów naszej szkoły. 

Zawód architekta krajobrazu stosunkowo jest nowym zawodem w Polsce ( po 1998 r. zaczął istnieć w nomenklaturze jako zawód). Ludzie nie mają świadomości o możliwościach zatrudnienia architekta krajobrazu do wielu zadań związanych z ochroną i kształtowaniem krajobrazu tak jak w krajach Unii Europejskiej, gdzie ta dziedzina nauki od setek lat jest rozwijana.

         Kraje europejskie wkroczyły na drogę zrównoważonego rozwoju, czyli gospodarowania z poszanowaniem wartości przyrodniczych i wartości krajobrazowych. Według planów architekt krajobrazu powinien być obecny we wszystkich instytucjach, zarządach, w administracji państwowej - we wszystkich jednostkach, które mają wpływ na kształtowanie środowiska, przestrzeni, krajobrazu. Powinien współdecydować w zarządzaniu obszarami chronionymi i kształtującymi przestrzeń publiczną.

Powinniśmy wzorować się na krajach, które mają większy dorobek w tym zawodzie. Udział w projekcie zapewnia zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i interpersonalnych ( podniesienie jakości i skuteczności komunikacji społecznej mimo występujących różnic językowych i kulturowych).Młodzież ma możliwość obserwacji jak kultura, warunki przyrodnicze i polityczne wpływają na kształtowanie się krajobrazu na przestrzeni lat w innych krajach niż ich ojczyzna. Poznać i porównać technologie uprawy i pielęgnacji roślin w założeniach ogrodowych stosowanych dawniej i dziś oraz trendy stosowane w krajach europejskich, które służą jako wzorce w kształtowaniu przestrzeni.

Dzięki programowi Leonardo da Vinci mają możliwość zobaczyć i zapoznać się z roślinami i stylami ogrodów w sposób praktyczny a nie tylko teoretyczny.

Na kształtowanie krajobrazu bardzo duży wpływ ma historia, która jest niezbędna w poznawaniu styli ogrodowych, które są bardzo ważne w procesie projektowania a następnie pielęgnowania założeń ogrodowych. Poznanie wzorców danego stylu ( miejsc narodzin stylu), strefy klimatycznej występujących roślin umożliwia uniknięcie wielu błędów projektowych. Poznanie nowych technologii uprawy i wykorzystania roślin w kształtowaniu krajobrazu i wnętrz ( domów, biurowców, urzędów itd.)

W Polsce mamy jedynie możliwość oglądania ogrodów, które były kształtowane na wzór innych państw. Włochy to kraj gdzie rodzi się renesans, który pozostawił bardzo duży ślad w architekturze krajobrazu, która nie rozerwalnie związana jest kubatura budynków i  zasadami kształtowania przestrzeni publicznej. To w tym kraju mamy możliwość zapoznanie się z elementami charakterystycznymi dla ogrodów renesansowy, roślin, ich wymagań klimatycznych oraz innych elementów towarzyszącym założeniom ogrodowym. Architekci  krajobrazu powinni dążyć do tworzenia idealnych rozwiązań projektowych wzorując się na przykładach wzorcowych. Jedynie praktyczne poznanie kompozycji założeń, roślin, elementów przestrzennych gwarantuje powodzenie w stworzeniu projektu bliższemu ideałowi.

UCZESTNICY STAŻU ZAGRANICZNEGO OGRODY ŚWIATA

uczestnicy

 GRUPA I

Justyna Woźniak, Aleksandra Martofel, Justyna Siedlecka,

Maciej Kaniewski, Agata Rutkowska, Mateusz Konopacki.

uczestnicy2GRUPA II

Patrycja Ambroziak, Marlena Gut, Anita Zienkiewicz,

Klaudia Sadowska, Daria Patura, Beata Sicińska, opiekun : Magdalena Bielecka

CELEM STAŻU JEST :

Umożliwienie młodzieży poznania i rozwijania umiejętności zawodowych w różnych stylach ogrodowych.

Przygotowanie młodzieży do pełnienia określonej roli w społeczeństwie.Łatwiejsze odnalezienie się młodzieży na rynku pracy. Zwrócenie uwagi na estetykę otoczenia oraz  jej  wpływ na człowieka.

 

Uczniowiezapoznać się  ze stylami ogrodów występującychw ogrodach Rzymu, Watykanu, Florencji, Pizzy i innych ogrodów prywatnych odwiedzanych przez młodzież w celu obserwacjii przeprowadzania zajęć praktycznych z zakresu pielęgnacji i urządzania terenów zieleni.

W trakcie zajęć mieli okazję analizować dokumentację i plany ogrodóoraz sami wykonać projekty koncepcyjne zagospodarowania terenu wskazanego przez właściciela firmy TESSI

Poznać historię  poszczególnych ogrodów wykonując studium historyczne fotograficzne.

Ćwiczyć umiejętności wykonywania inwentaryzacji szaty rośi elementów architektonicznych oraz dopasowywać je do poszczególnych styli ogrodowych.

Poznawać roślinny rośliny charakterystyczne dla klimatu śródziemnomorskiego.

Zdobywać wiedzę z zakresu wymagań środowiskowych roślin nie występujących w klimacie Polski.

Stosować wzorce przy tworzeniu poszczególnych styli ogrodowych charakterystycznych dla państwa Włoskiego.

Opracowywać w zespołach plany rekonstrukcji i zabiegów pielęgnacyjnych elementów ogrodów.

Dobierać nowe technologie uprawy i pielęgnacji roślin do warunków specyficznych dla regionu Toskanii

Poznawać nowe trendy w kształtowaniu terenów

ZAJĘCIA W OGRODZIE BOTANICZNYM Orto Botanico di Pisa

 

1

Omawianie cykli rozwojowych roślin występujących w klimacie śródziemnomorskim.

 

2

Zwiedzanie jednego z najstarszych ogrodów botanicznych przy uniwersyteckich.

3

Zapoznanie z pierwotnym przeznaczeniem roślin leczniczych i możliwościami wykorzystania ich w kreowaniu ogrodów współczesnych.

4

Uczniowie mieli możliwość podziwiania pierwszych na świecie modeli roślin wykonanych z wosku.

ZWIEDZANIE JEDYNEGO NA ŚWIECIE ZAŁOŻENIA KOMPLEKSU KOŚCIELNO- PAŁACOWEGO Z ROŚLINOŚCIĄ Z CAŁEGO ŚWIATA

Zespołu ogrodowego w Watykanie

6

Zapoznanie z zasadami kompozycji Ogrodów Watykańskich.

7

5

Ogród w stylu francuskim na terenie Ogrodów Watykańskich.


 

Nasi uczniowie technikum architektury wyjadą na praktykę zagraniczną do Włochw ramach projektu „ Leonardo da Vinci” – Ogrody świata

W dniach 09-12.03.2014 r. odbył się wyjazd studyjny przedstawicieli ZSCKR im. W. Witosa w Boninie do miasta Follonica we Włoszech. Wyjeździe udział wzięli: kierownik praktycznej nauki zawodu Zbigniew Sadowski oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych z architektury krajobrazu Magdalena Bielecka.

delegacja

Przedstawiciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa

 Miejsce praktykmiejscepraktyktoscana

Follonica – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Toskania, w prowincji Grosseto.

Celem wizyty przygotowawczej było:
-uzgodnienie programu pobytu młodzieży
-zapoznanie się  z właścicielem firmy TOSI GARDINI zajmującej się projektowaniem oraz szkółkarstwem roślin ozdobnych, gdzie nasza młodzież odbędzie 3 -tygodniową praktykę zawodową w ramach projektu „Leonardo da Vinci” – Ogrody świata,
-sprawdzenie warunków mieszkaniowych , gdzie młodzież będzie mieszkać w trakcie swojego pobytu,
-zyciel przedmiotów zawodowych z architektury krajobrazu Magdalena Bielecka.

toscania2

Pierwsza grupa młodzieży wyjedzie już 04.05.2014 r. Dwie pozostałe na jesień wrzesień - październik 2014 r. W ramach projektu przewidziane są wizyty w ogrodach charakterystycznych dla Włoch. Młodzież zobaczy  między innymi Ogrody Watykanu- jedyne założenie tego typu na świecie.

toscana3

Młodzież dzięki programowi Leonardo da Vinci będzie miała możliwość między innymi  zapoznania   się z procesem produkcji, pielęgnacji i zastosowania roślin ozdobnych występujących w klimacie śródziemnomorskim.

Udział młodzieży w praktyce zawodowej zagranicznej umożliwi :
-    zdobycie dokumentu Europass Mobilność umożliwiającego potwierdzanie doświadczenia zawodowego w CV, co wpłynie zapewne na  łatwiejsze odnalezienie się na rynku pracy.
-    podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów z zakresu architektury krajobrazu
-    poznanie zasad zrównoważonego rozwoju, czyli gospodarowania terenów z poszanowaniem wartości przyrodniczych i krajobrazowych oraz kulturowych regionu Toskanii we Włoszech.
-    zdobycie doświadczenia zawodowego w pracy z pracodawcami UE,  którzy  mają bardzo duże znaczenie dla rozwoju architektury krajobrazu na przestrzeni setek lat,
-    obserwacja postępów rozwoju i trendów panujących w  dziedzinie architektury krajobrazu w krajach UE,
-    podniesienie jakości i skuteczności komunikacji społecznej mimo występujących różnic językowych i kulturowych.

W trakcie wizyty odbyły się również spotkania z przedstawicielami firm oferujących chęć przyjęcia młodzieży na praktykę kształcącej się w pozostałych kierunkach takich jak: technik: weterynarii, rolnik oraz technik żywienia.

toscania4

WIZYTA W KLINICE WETERYNARYJNEJ IL FALCO/Spotkanie z właścicielką Kliniki Weterynaryjnej IL FALCO

 

Odwiedza nas 144 gości oraz 0 użytkowników.